سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف اله سلیمانی – دانشگاه اراک دانشکده مهندسی
احمد اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به خوردگیهایی که به دلایل مختلف درچرخ قطار به وجود می آید زدگی یا بریدگی چرخ گفته می شود چرخ دارای زدگی ضربات شدیدی به ریل وارد می کندکه علاوه برضررهای اقتصادی د رنقاط حساسی مثل سوزنها ممکن است باعث خروج قطار از ریل شود دراین مقاله تشخیص اتوماتیک این عیب با استفاده از پردازش صوت مورد بحث قرارگرفته است ضربات ناشی از زدگی دارای الگوی تقریبا متناوب هستند چند روش تشخیص تناوب مورد استفاده قرارگرفته اند.