سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی،
احمد قربانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد،
عبدالحمید انصاری – دانشیاریار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

تشخیص و تفکیک درزه و شکافها هدف مهمی در هیدروژئوفیزیک است، خصوصا در مورد آکیفرهای شکسته که تشخیص ویژگیهای کیفی و کمی درزهها اهمیت زیادی دارد. در پژوهش حاضر برداشت قطبش القایی طیفیSIP) برای تشخیص و مکانیابی درزههای موجود در سقف یک معدن سنگ متروکه در جنوب غرب فرانسه به کار برده شده است. دو نوع ترک در سقف گالریها تشخیص داده شده است: پر شده توسط رس، باز (خالی از رس). از اختلاف فاز بین جریان الکتریکی تزریقی و ولتاژ الکتریکی دریافتی برای تشخیص حضور این درزهها و تفکیک آنها از لحاظ وجود رس استفاده شده است. دامنه و فازرسانایی مختلط میتواند با استفاده از مدل کل- کل آنالیز شود. درزههای باز توسط بارپذیری خیلی پایین و زمان واهلش بالا (حدود ۳ میلی ثانیه) مشخصشدهاند ولی درزههای پر شده با رس، با بارپذیری بالا و زمان واهلشپایین ظاهر شدهاند