سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه قاسمیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مهدی همایون پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تشخیص خودکار زبان گفتاری فرایندی است که طی آن کامپیوتر زبان مربوط به سیگنال گفتاری را تشخیص میدهد و در کاربردهایی ازجمله اندیس گذاری خودکار فایلهای صوتی پیش پردازش درسیستمهای تشخیص گفتار وغیره مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله اطلاعات واج آرایی جهت تشخیص زبان گفتاری مورد استفاده قرارگرفته است و تاثیر استفاده از این معیار نسبت به حالتی که از آواها و فرکانس تکرار آنها جهت تشخیص زبان استفاده شود اثر حذف سکوت درمدل کردن آوایی زبان ها و همچنین تاثیر استفادها ز طبقه بندی کننده انتهایی جهت تصمیم گیری نهایی براساس امتیازات حاصل ازمدلهای زبانی در مورد زبان مربوط به یک قطعه گفتاری مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصل برروی دادگان OGI نشان داد که استفاده از اطلاعات واج آرایی حذف سکوت و طبقه بندی کننده انتهایی به ترتیب سبب بهبود دقت تشخیص زبان به میزان ۵/۷۹% ، ۷/۲۵% و ۷/۲۵% می شود.