سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عماد صیدایی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد میرزایی –

چکیده:

یکی ازمشکلاتی که ممکن است درطول مدت بهره برداری برای ترانسفورماتورهای قدرت رخ دهد خطای اتصال کوتاه سیم پیچی ها می باشد درهنگام خطای اتصال کوتاه سیم پیچ جریان خطا باتوجه به شدت ا تصال کوتاه تغییر مینماید دراین مقاله روشی جدید برای شبیه سازی و تشخیص خطای داخلی سیم پیچ ترانسفورماتور ارایهشده است باتوجه به تغییرات بوجود آمده درجریان خط و تحلیل مولفه های متقارن توالیهای مثبت منفی و صفر الگوریتم ساده و دقیقی بدست می آید که میتوان از آن برای شبیه سازی خطای داخلی سیم پیچ ترانسفورماتور استفاده نمود ازطرفی ازاطلاعات بدست آمده درشبیه سازی جهت تعیین میزان صدمه دیدگی سیم پیچ استفاده شده است این الگوریتم برای خطاهای سبک و سنگین ارایه و به کمک نرم افزار matlab شبیه سازی گردیده بطوریکه درآن شاخص خطای سبک به تغییرات الکتریکی و شاخص خطای سنگین به تغییرات مغناطیسی ناشی ازخطا درسیم پیچی بستگی دارد.