سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان غریب رضا – دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدقدرت اله سیف السادادت – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود جورابیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیداله مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دنیای امروز شاهد افزایش روزافزون استفاده از انرژی های نو م یباشد. در این میان انرژی باد بیشتر از دیگر انواعآن مورد توجه قرار گرفته است. ژنراتور بادی و حفاظت از آن از مهمترین مباحث انرژ یهای نو تلقی می شود که با توجه بهاهمیت خطای حلقه استاتور در این مقاله بدان پرداخته شده است. در این مقاله یک روش تشخیص خطای حلقه استاتوربرای نوع ژنراتور بکار رفته در ایران پیشنهاد م یگردد. این روش مبتنی بر تبدیل موجک گسسته بر روی سیگنال اندازه بردار پارک است. این روش تحت یک برنامه رایان های در فضای نر مافزار MATLAB پیاده سازی میشود که نتایج آن در بیش از ۲۰۰ حالت کاری مختلف، حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی است.