سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی زاده – کارشناس ارشد قدرت
جعفر میلی منفرد – دکتری قدرت
فرامرز سامانی – کارشناس ارشد قدرت

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای تشخیص عیب مکانیکی خروج از مرکزیت رتور ژنراتور سنکرون براساس آنالیز سیگنال ولتاژ القایی درمحور رتور بنام مونیتورینگ ولتاژ محور Svm ارایه شده است روش مذکور برمبنای تحلیل طیف فرکانسی سیگنال ولتاژ محور با استفاده از اندازه گیری آزمایشگاهی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون نمونه بروش اجزا محدود FEM دوبعدی و درنظر گرفتن مساله اشباع مغناطیسی انجام شده است درشبیه سازی ها نکاتی نظیر رفتارغیرخطی هسته ها شکل واقعی شیارها و فاصله هوایی توزیع سیم پیچی آرمیچر و همچنین عیب یابی مکانیکی خروج از مرکزیت رتور مدنظر قرارگرفته اند.