سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده –

چکیده:

امروزه عیب یابی سازه ها با استفاده از روشهای غیرمخرب جهت جلوگیری از گسترش خرابی توسعه یافته اند دراین تحقیق یک روش دو مرحله ای غیرمخرب جهت شناسایی محل و مقدار خرابی درسازه ها براساس پاسخ های دینامیکی پیشنهاد شده است درمرحله اول اعضای مشکوک به خرابی با استفاده از آنالیز حساسیت کاهش یافته و سپ سبا استفاده از الگوریت م اجتماع ذرات محل و مقدار خرابی بطور دقیق تعیین می گردند پیاده سازی این روش برروی تیرهای بتنی بیانگر عملکرد مناسب آن برای تعیین خرابی درسازه ها می باشد.