سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهراب خانمحمدی – استاد گروه مهندسی برق دانشگاه تبریز
علی آقاگلزاده – دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه تبریز
میرهادی سیدعربی – دانشجوی دوره دکترا دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر یکی از زمینه های فعال پردازش تصویر تشخیص حالتهای چهره بوده است شش حالت اصلی چهره که اغلب برایتشخیص درن ظر گرفته می شوند عبارتند از: خوشحالی، ناراحتی، خشم، تعجب، ترس و تنفر، حالتهای چهره با تغییراتی در نقاط مختلف صورت ایجاد می گردد هرکدام ازاین قسمت ها را واحد فعال AU می نامند برای تشکیل هر حالت چهره چندین AU بطور همزمان نقش خواهند داشت بطور مثال در حالت تعجب ابروها بالا می رود چشم ها باز می شود دهان باز می گردد و … درواقع نمی توان فقط با یک AU یک حالت چهره را توصیف نمود دراین مقاله تعداد ۱۷ نقاط مشخصه صورت FCP درنظر گرفته شده و با استفاده از آنها ابتدا برای حذف اثر فاصله دوربین نسبت به شخص تمام اندازه ها نرمالیزه شده و اثر دوران سرنیز حذف گردیده است سپس ۷ ویژگی مختلف براساس FCP ها محاسبه شده است.