سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره کوهی ور دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی –

چکیده:

به منظور تشخیص حالات چهره روشهای کنونی یادگیری ماشین برای بهبود کارایی درصدهای خوبی را نشان داده اند اما تا امروز اغلباین تشخیص دهنده های خودکار حالات چهره برای بهبودکارایی برپایگاه داده های متمرکز شده اند که تحت شرایط کنترل شده جمع آوری شده اند دراین مقاله به منظور تست علاوه بر تصاویر پایگاه داده مورد استفاده برای آموزش از پایگاه داده ای به نام GENKI نیز استفاده می شود این پایگاه داده شامل تصاویری است که توسط خود اشخاص تهیه شده اند. سپس برای بهبود کارایی از موجک گبور برای استخراج ویژگی در شرایط کنترل نشده استفاده خواهیم کرد.