سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرفرزاد فروغی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از روشهای رایج دراندازه گیری و سنجش ایروسول ها روشهای نوری است این روشها خود طیف گستردها ی از روشهای متفاوت را شامل می شوند که روش تفرق نور از پرکاربردترین آنهاست از آنجایی که شدت نور تفرق یافته توسط یک ذره تابعی از جنس ماده سازنده ذره است دستگاه های موجود که براساس این تکنیک کار می کننددر تشخیص صحیح اندازه ذرات با جنس مجهول ناتوانند دراین مقاله با استفاده از اطلاعات ناشی از شدت نور تفرق یافته درزوایای چندگانه تفرق روشی جهت تشخیص وتعیین جنس و اندازه ذرات بطور همزمان ارایه شده است همچنین این روش با کمک شبیه سازی شرایط یک دستگاه برای یک ایروسول رایج مورد بررسی قرارگرفته است.