سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه رسول پور – دانشکده برق و رباتیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانژاد – دانشکده برق و رباتیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد – دانشکده برق و رباتیک ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت ارائه می شود . در این روش تبدیل موجک برای تشخیص بین جریان هجومی و جریان خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت در رله دیفرانسیل به کار گرفته می شود . در این روش سیگنال های جریان توسط تبدیل موجک گسسته به زیر باند هایی تجزیه می شود که اطلاعات بیشتری را از ویژگی های سیگنال در یک باند فرکانسی خاص در اختیار قرار می دهد. همچنین این تبدیل برای بررسی توزیع انرژی سیگنال در مقیاس های زمانی و فرکانسی مختلف به کار می رود. در این مقاله معیار تشخیص، بر اساس ضریب همبستگی بین بردار های درصد انرژی ضرایب تبدیل موجک می باشد. در این روش تبدیل موجک برای تجزیه سیگ نال به یک سری ضرایب در باند های فرکانسی مختلف به کار می رود. بعد از آن ضریب همبستگی بین بردارهای در صد انرژی ضرایب حاصل از تبدیل موجک محاسبه شده و از این ضریب همبستگی به عنوان یک معیار تشخیص، در روش پیشنهادی استفاده می شود. روش ارائه شده توسط چندین سیگنال جریان هجومی و جریان خطای شبیه سازی شده تست و بررسی می شود. شبیه سازی سیگنال های جریان خطا و جریان هجومی توسط برنامه گذرای الکترومغناطیسیPSCAD/EMTDC انجام می شود. نتایج شبیه سازی نشانمی دهند که روش پیشنهادی به درستی جریان هجومی و جریان خط ا را در ناحیه حفا ظتی ترانسفورما تور تشخیص می دهد.