سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل ولیپور – دانشگاه محقق اردبیلی
محمود حسنی –
امیرپرویز نادری –

چکیده:

دراین مقاله روش نوینی برای تمایزخطا برمبنای تبدیلموجک بررسی شده است روشی که قادر است خطا را از جریان هجومی دربازه های زمانی درحدود نصف یک تناوب تشخیص دهد روش جدید برمبنای اندازه گیری ارتفاع قله هادرموجک روش ارایه شده توسط شبیه سازی های متعددی محک خورده و با روشهای دیگر موردمقایسه قرارگرفته است.