سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا طارمیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
سعید باقری شورکی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

با توجه به افزیش روز افزون کاربرد شبکه های کامپیوتری و وجود اطلاعات بسیار مهم در آنها، حفاظت از این اطلاعات در برابر حملات و خرابکاریها اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده است. سیستمهای تشخیص تهاجم موجود معمولاً نمیتوانند همه انواع چهارگانه حملات را به خوبی شناسایی کنند . برای برطرف کردن این مشکل، استفاده از الگوریتمهای یادگیری مختلف ی که هر کدام در
شناسایی نوع خاصی از حملات چهارگانه بهتر عمل میکنند، درآموزش سیستم تشخیص تهاجم پیشنهاد شده است(مانند شبکههایعصبی و خوش هبندی). اما استفاده همزمان از چند الگوریتم دست هبندی باعث پیچیده شدن مراحل تشخیص حمله خصوصا به صورت بلا درنگ خواهد شد، به همین منظور از سیستمهای تشخیص تهاجم که موتور تحلیل آنها فازی است و زبانی واحد را از دانش موجود در الگوریتمهای فوق ارائه میدهد، بهره بردیم.
سیتسم تشخیص تهاجم فازی ارائه شده در این مقاله بدلیل استفاده همزمان از شبکههای عصبی و خوش هبندی در مرحله یادگیری و بهر هگیری از اطلاعات آماری در ه نگام تبدیل دانش آنها به قوانین و مفاهیم فازی، نتایج جالب توجهی در تشخیص انواع چهارگانه حملات ارائه کرده است و توانسته ضعف سیستمهای موجود را بر طرف کند.