سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مرادی شهربابک – استادگروه علوم دامی، دانشگاه تهران
مصطفی صادقی – استادیارگروه علوم دامی، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به شرایط کنونی و رشد چشمگیر علم ژنتیک و بویژه تکنیکهای مولکولی به آسانی میتوان بسیاری از تخلفات و تقلبات خاموش در مواد غذایی و خوراک دام و طیور را شناسایی و تفکیک نمود. بررسی کمی جمعیت قارچهای بی هوازی شکمبه با استفاده از روشهای کشت سنتی به خاطر سیکل زندگی منحصر به فرد این دسته از فلور میکروبی شکمبه که شامل دو فاز جدای متحرک و فاز تشکیل کلونی بسیار مشکل و زمانبر و در بعضی موارد غیر ممکن است. امروزه با معرفی روشهای مولکولی بر پایه توالیهای حفاظت شده DNA تشخیص این فلور میکروبی و تغییرات جمعیت آنها در محیط شکمبه علاوه بر سادگی از دقت بالایی نیز برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی امکان شناسایی تقلب و شناسایی گونه- های استفاده شده (نشخوار کنندگان، طیور و خوک سانان) در خوراک دام و بررسی تغییرات جمعیت قارچهای بیهوازی شکمبه تحت جیرههای مختلف با استفاده از روشهای مبتنی بر واکنش زنجیرهای پلیمراز بود. نتایج این بررسی نشان داد با آزمونهای مبتنی بر PCR میتوان آلودگیهای احتمالی در خوراک را تشخیص داده و با صحت بالایی تغییرات جمعیت قارچ های شکمبه مورد ارزیابی قرار گیرد