سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دیناالسادات موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
حسین جلالی – دکتری تغذیه و علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین تحقیق کفایت تعیین ترکیب اسید چرب درتشخیص تقلب روغن زیتون تصفیه شده با روغنهای نباتی کانولا آفتابگردان سویا وروغن تفاله زیتون مورد بررسی و نتایج ان با ۳ تکرار مورد تجزیه قرارگرفت نتایج بدست امده با حدود مجاز استاندارد اسید چرب روغن زیتون مقایسه شد و نشان داد که تغییر دراسید های چرب بیشتر از حد استاندارد منجر به شناخت اختلاط ۲% کانولا براساس اسید گادولئیک به میزان ۴۴% که بیشتر از حد استاندارد ۰/۴ می باشد واختلاط ۴% کانولا براساس میزان اسید لینولنیک ۱/۰۲ که بیشتر از مقدار مجاز ۱ درصد می باشد ۱۰ درصد سویا براساس میزان اسید لینولنیک ۱/۰۶ که بیشتر از حد استاندارد ۱ می باشد و ۴ درصد آفتابگردان براساس میزان اسید بهنیک ۰/۲۲% که از حد مجاز ۰/۲ بیشتر میب اشد درروغن زیتون تصفیه شده می شود و هیچ گونه تغییری درحدود اسیدهای چرب در مورداختلاط با روغن تفاله زیتون به وجود نمی آید.