سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ملکوتی – عضوهیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عرب
محسن عشوریان – عضو هیئت علمی گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اصفهان
احمد پهلوان تفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر
صفورا جانوسپاه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

چکیده:

دراین مقاله روشی با قابلیت تحمل و اطمینان بالا برای شناسایی تصاویر دیجیتالی جعلی با استفاده ازویژگی های اماری پیکسل های تصویر در حوزه مکانی ارائه شده است برای انجام این کار تصویر دیجیتالی درطرف مبدا براساس لایه های رنگی آنتفکیک می شود در مرحله بعد خصوصیات آماری منحصر بفرد مجموعه پیکسل های هر لایه مورد محاسبه قرا رمیگیرد و برپایه این خصوصیات یک رشته رمزنگاری تولید خواهد شد رشته رمزنگاری شده و درج آن در حوزه مکانی لایه رنگی بعدی از تصویر دیجیتالی تضمین کننده صحت تصویر دیجیتالی در طرف مقصد خواهد بود. الگوریتم ارائه شده برروی تعداد ۱۰۰ تصویر دیجیتالی با ساختار RGB و هشت بیتی با اندازه ۶۰۰×۸۰۰ پیکسل مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج ارزیابی دلالت بر قابلیت تحمل و اطمینان بالای الگوریتم پیشنهادی در شناسایی تصاویر دیجیتالی جعلی دارد