سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی مکانیک، تهران، ای
مهرداد جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی مکانیک، تهران، ای

چکیده:

با استفاده از روش گرادیان مزدوج با اندازه گیری فرکانس طبیعی در یک تیر ساخته شده از مواد با خواص تابعی به شناسایی پارامترهای ترک پرداخته شده است. قاعده انعطاف پذیری محلی برای مدل کردن ترک بکار م یرود. بنابراین ترک لب های به صورت یک فنر پیچشی الاستیک بدون جرم مدل می گردد. همچنین تیر بر اساس تئوری اویلر-برنولی فرمول بندی شده است. فرض شده است که خواص تیر در جهت ضخامت به صورت نمائی تغییر می کند. فرکانس های طبیعی تیر بر اساس مدل تحلیلی تیر محاسبه شده است. در آنالیز معکوس با استفاده از روش گرادیان مزدوج و با اندازه گیری سه فرکانس طبیعی اول تیر به شناسایی محل و عمق ترک پرداخته شده است