سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پویا رحمتی – دانشگاه شهید چمران اهواز
شاپور مرادی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر برای شناسایی ترک درتیر یکنواخت با ترک باز براساس اندازه گیری ارتعاشات خمشی ارایه شده است دراین مقاله آنالیز ارتعاشی تیر توسط روش المان کوادراتور دیفرانسیلی انجام شده است با تجزیه سیستم به یک سری از زیردامنه یا المان ها هر ناپیوستگی دربار یا هندسه و خواص فیزیکی و حتی پایه های الاستیک قابل اعمال می باشد ترک در تیر به وسیله فنر الاستیک چرخشی بدون جرم مدل شده است فرکانسهای طبیعی تیر یکسر گیردار به عنوان ورودی به مساله داده می شوند و با بهینه کردن تابع هدف به وسیله الگوریتم بهینه سازی پارامترهای ترک مشخص میشوند اغلب روشهای تشخیص ترک به دو مرحله پردازش برای پیش بینی محل و عمق ترک نیاز دارند ولی در مقاله حاضر محل و عمق ترک به عنوان متغیرهای طراحی مساله بهینه سازی بدست می آیند. از خصوصیات این روش نتایج عددی خیلی دقیق با استفاده از تعداد گره های کم می باشد.