سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی آبادی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید جلیلی –

چکیده:

دراین مقاله معماری سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی برای تشخیص ترافیکغیرعادی شبکه شرح داده میشود در این سیستم تشخیص نفوذ درواحدهای مدلسازی ترافیک عادی و تشخیص ترافیک غیرعادی از طبقه بند ماشین بردار پشتیبان تک کلاسی OCSVM با هسته RBF استفاده میشود هنگام استفاده از OCSVM با هسته RBF مقادیر پارامترهای y,v توسط کاربر تعیین می شود با استفاده از دو معیار نرخ تشخیص و نرخ هشدار نادرست کارایی سیستم تشخیص نفوذ فوق به ازا مقادیر مختلف پارامترهای y,v مورد ارزیابی قرار می گیرد بررسی نتایج بدست آمده عملکردی مناسب این سیستم تشخیص نفوذ را جهت تشخیص ترافیک غیرعادی شبکه نشان میدهد.