سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی، دانشکده علوم، دانشگاه ف
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خالق خشنودی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا نیک گفتار – کارشناس ارشد سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در این مطالعه، از تکنیکهای SEM و EDS برای شناسایی منابع انتشار ذرات ریز معلق در هوا در معادن اورانیوم ساغند یزد استفاده گردید. به دلیل عملیات مختلف معدن کاری، در تونل های زیرزمینی این معادن، انواع گوناگونی از ریزگردها با غلظتها و جنسهای گوناگون مشاهده شد. از تصاویر SEM جهت شناسایی ریخت شناسی ولی از تکنیک EDS برای شناسایی انواع عنصرها در مواد ریزدانه بهره گرفته شد. ساختارهای میکروسکوپی TSP اشکال متفاوتی از ریزگردها را نشان داد و مشخص نمود که بخش اعظم ریزگردهای منتشره را اکسیدهای آهن حاوی ذرات اورانیم تشکیل میدهد مطالعات الکترون میکروسکوپی SEM نشان داد که ذرات گردوغبار موجود در معدن، در حالت طبیعی و عدم آلتره شدن عمدتا شامل میکروآگرگاتهای است که فابریک آنها، کنتاکت سطح به سطح را نشان می دهد ولی فضاهای موجود آنها بیشتر از نوع بین ذرهای می باشند تا بین آگرگاتی. مطالعات SEM نشان داد که ذرات گردوغبار آلتره نشده توسط ساختارهای لامینه/دومن مانند مشخص می شوند.