سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ربابه علیش زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده:

تشخیص نفوذ فرایند نظارت بروقایع رخ داده دریک سیستم یا شبکه کامپیوتری و تحلیل آنها برای کشف موارد انحراف از سیاست های امنیتی است درحال حاضر کاهش اعلان خطاها و افزایش نرخ تشخیص حملات از مهمترین مباحث درطراحی سیستم تشخیص نفوذ بهینه می باشد بیشترسیستمهای تشخیص نفوذ کنونی از تمامی پارامترهای موجود دربسته های شبکه برای ارزیابی و کشف الگوهای حملات استفاده می نمایند درصورتی که برخی از این پارامترها غیرمرتبط و زائد می باشند و سبب می گردند که فرایند تشخیص طولانی و کارایی سیستم تشخیص نفوذ تنزل یابد هدف سیستم تشخیص نفوذ ارایه شده دراین مقاله افزایش کارایی و کاهش منابع کامپیوتر همانند حافظه و پردازنده مصرفی می باشد درمدل پیشنهادی برای انتخاب ویژگیهای مهم از تئوری مجموعه های ناهموار و برای دسته بندی ترافیک شبکه به دسته های عادی و ناهنجاری از شبکه های عصبی استفاده گردید.