سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نقش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه شهرکرد
سارا عباس نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله هدف طراحی شبکه عصبی برای تشخیص چهار آوای الف، ب، ج، د می باشد. شبکه عصبی توسط اطلاعات فرکانسی صداها آموزش داده شده است، برای بدست آوردن این اطلاعات ابتدا صداهای مورد نظر توسط نرم افزارWave Surfer ضبط شده اند و سپس تبدیلLPC موج های صوتی بدست آورده شده است و بعد از انجام تغییراتی به عنوان ورودی برای شبکه عصبی تعریف شده اند. بعد از طراحی شبکه مطلوب و بدست آمدن خروجی هایی با دقت قابل قبول، با تعریف محدودیت بر روی خروجی های شبکه عصبی، جواب نهایی کاملاً بر الگوی در نظر گرفته شده برای شبکه منطبق شده ا ست