سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشاز امیراحمدی چماچار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، گیلان، ایران
مرجان مظفری لقا – گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدرضا نعیم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی، باشگاه پژوهشگران جوان ، اصفهان،
احسان تهامی – عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی پزشکی، مش

چکیده:

سرطان سینه در زنان یکی از مهمترین و شایع ترین بیماری هایی است که در زنان منجر به فوت م یشود. تشخیص زود هنگام بدخیم بودن سرطان سینه کمک بزرگی به درمان این سرطان م یکند. تاکنون مطالعات زیادی به منظور تشخیص بدخیم بودن تومور سرطان صورت گرفته است. در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از سیستم استنتاج انطباقی نرو-فازی مدلی ارائه شود تا بتواند کمک بیشتری در تشخیص صحیح سرطان سینه صورت گیرد. روش پیشنهاد شده در این مطالعه توانسته است به حساسیت ۱۰۰ درصدی دست یابد که تاکنون در مطالعات قبلی این حساسیت بدست نیامده است