سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر ابراهیمی – دانشگاه فردوسی مشهد گروه برق
معصومه السادات سیدیزدی – دانشگاه فردوسی مشهد گروه برق

چکیده:

دراین مقاله روشی موفق در تشخیص وسایل نقلیه و اشیای سه بعدی مفصل دار در تصاویر مرئی با استفاده از ویژگی های محلی تصویر به نام SIFT ارایه شده است با استفاده از اندازه و جهت شیب نواحی محلی تصویر به عنوان ویژگی تغییر ناپذیری این ویژگیها با تغییرات مفصلی اشیا مثلا چرخش برجک یک تانک برای تصاویر مرئی نشان داده شده است با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایگی نقاط کلید یا ویژگی های تصویر تحت آزمایش با پایگاه داده ی نقاط کلید به دست آمده از تصاویر آموزشی تطبیق داده می شود با استفاده از روش SIFT و الگوریتم بهینه برای تطبیق درست ویژگی ها موفق شده ایم تا مشکلات موجود در تشخیص اشیای مفصل دار را تا حدی قابل قبولی برطرف نماییم .