سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشیار،دانشکده مهندسی کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی حاتموند – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سمیه عربی نرئی – دانشجوی دکتری،دانشکده کامپیوتر،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه روشی برای تشخیص خودکار خطاهای موجود درسیستمهای نرم فازاری با حداکثر دقت ممکن وحداقل نیاز به بررسی دستی کد برنامه است راه کارهایی که تاکنون برای رسیدن به این هدف ارایه شده اند سعی دارندبا مقایسه اطلاعات زمان اجرای برنامه ها در اجراهای موفق و ناموفق و درنقاط خاصی از برنامه که تعیین کننده نام دارند نقاط مظنون به خطا را به برنامه نویس معرفی کنند اما مشکل اصلی این است که تحلیلی اطلاعات زمان اجرا درنقاط تعیین کنندهبدون درنظر گرفته وابستگیهای موجود بین تعیین کننده ها منجر به عدم توانایی این روشها درکشف برخی از انواع خطاها خواهد شد برای رفع این مشکلات دراین مقاله راه کاری نوین برمبنای تحلیل رفتارهای زمان اجرای برنامه ها درقالب مسیرهای اجرایی و با درنظر گرفتن تعاملات بین تعیین کننده ها ارایه شده است بدین منظور از یک روش تحلیل خوشه بندی به منظور تشخیص نزدیکترین اجراهای موفق و ناموفق جهت تعیین محل خطا استفاده شدها ست ارزیابی راه کار پیشنهادی برروی مجموعه ای از برنامه های واقعی موفقیت روش پیشنهادی را در کشف دقیق تر خطاها نسبت به روشهای پیشین نشان میدهد