سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل امامی دهخوارقانی – دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبائی ارومیه

چکیده:

همواره ضرورت دستیابی به راه های مقابله با خسارت سیل بعنوان امری اجتناب ناپذیر خود را نمایان ساخته که این مساله با بررسی علل تشدید کننده خطرسیل و اعمال یک مدیریت جامعه برروی حوضه ها و رودخانه های اصلی و سیلاب دشتهایم ناطق مختلف کشور تاحدود زیادی قابل اجرا می باشد به نظر می رسد تجاوز غیراصولی به حریم سیلاب دشت و اراضی که درکنار رودخانه ها به عنوان سیل گیر عمل می نماید نسبت به سایر عوامل از نظر تاثیر پذیری اهمیت بیشتری داشته باشد دراین تحقیق ابتدا مدلسازی رودخانه شهرچای و سپس نقشه های پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف بدست امده و درپایان پیشنهادهایی جهت ایمن سازی اراضی تحت پوشش سیل و کاهش میزان خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن ارایه شده است.