سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما چلاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب به عنوان یک ابزار تشخیصی غیر تهاجمی مفید بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مقاله با تحلیل این سیگنال، ویژگیهای آن از دو حوزه زمان و حوزه فرکانس استخراج شده و سپس با استفاده از یک طبقه بندی کننده شبکه عصبی، پنج نوع ضربان سالم، انقباضات زودرس دهلیزی، انقباضات زودرس بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی و فیبریلاسیون بطنی طبقه بندی می شوند. سپس با بکار بردن یک الگوریتم بر پایه دانش با قواعد فازی، در صورت تشخیص ضربان انقباض زودرس بطنی در مرحله قبل، ریتم آن نیز در یکی از گروههای ریتم دوقلویی، ریتم سه فلویی، ریتم ترکیبی و یا ریتم تاکی کاردی بطنی طبقه بندی می شود. نتایج بدست آمده درصد تشخیص درست ضربان بالاتر از ۸۷ درصد و درصد تشخیص درست ریتم بالاتر از ۹۳ درصد را نشان می دهد.