سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه مختاری – دانشکدهفنی دانشگاه شاهد
علیرضا بهراد –
حمید فاریابی –

چکیده:

هدف ما دراین مقاله تشخیص انواع بیماریهای دهلیزی و بطنی به کمک روشزمانی و تابع همبستگی است دراین مقاله روش جدیدی را برپایه ویژگیهای زمانی و همبستگی برای تشخیص پنج نوع اریتمی قلبی از جمله تاکی کاردی بطنی ، تاکی کاردی فوق بطنی، فلوتر بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی و بطنی و ریتم نرمال پیشنهادداده ایم. بررسی های صورت گرفته و نتایج آزمایشی نشان میدهد که بیماریهای فوق با دقت بالایی درست تشخیص داده شده اند. سرعت اجرای الگوریتم ها بسیار مناسب بوده و طوریکه براحتی قابل پیاده سازی در یک سیستم میکروپروسسوری ۸ بیتی نیز می باشد برای بررسی الگوریتم های طراحی شده و مقایسه ی آن با الگوریتم های دیگر از داده های MIT-BIH استفاده شده است.