سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دا
بهاره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد

چکیده:

در چند دهه اخیر تشخیص چهره یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در شناسایی الگو و بینایی ماشین بوده است. در این مقاله یک روش برای تشخیص چهره مطرح شده است. ابتدا با استفاده از یک روش کارآمد مختصات نوک بینی هر تصویر بدست میآید ونقطه به دست آمده به عنوان مرجع در نظر گرفته میشود، و تصویر سه بعدی به یک ماتریس ۱۰۰×۱۰۰ نرمالیزه میشود ،در قسمت استخراج ویژگی تصاویر توسط ضرایب ویولت بدست میآید سپس برای افزایش کارایی و سرعتPCA، را اعمال کرده تا ویژگیهای نویزی برای دسته بندی را حذف کنیم. در نتایج آزمایشات پیادهسازی موفقیت آمیزی از این کار ارائه شده است.