سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر گل افشانی – دانشیار -دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
حسین خوزین – کارشناسی ارشد -دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر توجه زیادی به پایش وضعیت ۴ سازه یا همان پایش سلامت سازهStructural Health Monitoring شده است .تشخیصخرابی اعضا یک سازه، نقش بزرگی در پیشگیری از گسیختگی فاجعه بار در سازه دارد. از روشهای موجود در پایش وضعیت سازه،روش انتشار موج مزایای زیادی نسبت به دیگر روشهای پایش سلامت سازه دارد. انتشار موج در مسافت طولانی با استهلاک کم، حساسیت بالا به آسیبهای کوچک و ارزان و در دسترس بودن تجهیزات آن، استفاده از آن را برای تشخیصترکها در سازهها مهیا کرده است. با تأثیر ترکها (ناپیوستگیها) بر امواج و ثبت اطلاعات مربوط به تغییرات امواج توسط حسگر ۵ها و سپس تفسیر اطلاعات خام حسگرها توسط الگوریتمهای پایش وضعیت، میتوان به وجود و مقدار و مکان آنها در سازه پی برددر این مقاله با شبیهسازی اعضا و اتصالات سالم و آسیب دیده سازهی جکت در یک نرمافزار المان محدود(Abaqus CAE و تولید موج لم به منظور اندرکنش با ترکهای خستگی و خوردگی، به پایش وضعیت سازه جکت خواهیم پرداخت. این کار از سه قسمت تشکیل شده است : ابتدا در مدل بدون آسیب، شبیهسازی انتشار موج انجام و اطلاعات حسگرها ثبت میشود. سپس با اعمال آسیب به مدل و انتشار موج در آن، امواج تغییر داده شده ثبت میشوند. و در گام آخر با استفاده از مقایسه و پردازش اطلاعات دو گام قبل و مقایسه آنها تشخیص آسیب صورت .[ میگیرد