مقاله تشخیص پلورال افیوژن به روش سونوگرافی و رادیوگرافی پرتابل قفسه سینه در بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: تشخیص پلورال افیوژن به روش سونوگرافی و رادیوگرافی پرتابل قفسه سینه در بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلورال افیوژن
مقاله ICU
مقاله سونوگرافی
مقاله رادیوگرافی قفسه سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسرایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی یزدی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی عنایت
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزبخش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پلورال افیوژن (Pleural Effusion, PE) در میان بیماران بستری در ICU و بیماران بدحال شیوع زیادی دارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه تشخیص پلورزی با دو روش سونوگرافی و رادیوگرافی در بیماران بستری در بخش ICU می باشد.
روش بررسی: ۳۹ بیمار بستری در دو بخش ICU داخلی و جنرال بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران از مهر تا اسفند ۱۳۹۲ که به علت غیر جراحی بستری شدند، مورد انجام رادیوگرافی قفسه سینه سوپاین و سونوگرافی پرتابل شدند. بیماران توسط یک رادیولوژیست برای بررسی سونوگرافی و پزشک معالج برای تفسیر رادیوگرافی ارزیابی شدند. در صورت انجام توراکوسنتز و یا CT-Scan، از آنها به عنوان استاندارد طلایی تشخیص پلورال افیوژن استفاده شد.
یافته ها: در سونوگرافی ۲۹ نفر (۷۴٫۳%) افیوژن پلور داشتند و ۱۰ نفر (۲۵٫۷%) نداشتند. با نظر پزشک معالج ۲۱ نفر از ۲۹ نفر توراکوسنتز شدند و همگی افیوژن با میانگین (۴۱۷٫۶) ۴۴۷٫۲ میلی لیتر داشتند در ۱۸ نفر که توراکوسنتز نشده بودند در ۱۳ نفر سی تی اسکن قفسه سینه موجود بود که در شش نفر (تمامی با گزارش PE در سونوگرافی) افیوژن وجود داشت. در رادیوگرافی ۹ نفر (۲۳٫۱%) مثبت و ۳۰ نفر (۷۶٫۹%) منفی بودند. بین سونوگرافی و رادیوگرافی قفسه سینه در تشخیص پلورال افیوژن تفاوت معنادار مشاهده شد (P=0.01) به طوری که ۶۸٫۹% مواردی که سونوگرافی نتایج مثبت داشت رادیوگرافی منفی بود و تنها در ۳۴٫۵% موارد هر دو روش نتایج منفی داشتند. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای سونوگرافی به ترتیب (۱۰۰-۸۷٫۱) ۱۰۰%، (۱۰۰-۵۸٫۹) ۱۰۰%، (۱۰۰-۸۷٫۱) ۱۰۰%، (۱۰۰-۵۸٫۹) ۱۰۰% و برای رادیوگرافی (۵۴٫۰-۱۶٫۶) ۳۳٫۳%، (۱۰۰-۵۸٫۹) ۱۰۰%، (۱۰۰-۶۶٫۲) ۱۰۰%، (۴۹٫۴-۱۲٫۱) ۲۸٫۰% بود.
نتیجه گیری: سونوگرافی در تشخیص افیوژن پلورال در بیماران بستری در ICU بر رادیوگرافی ارجح است.