مقاله تشخیص همزمان سه باکتری سالمونلا تیفی، باسیلوس آنتراسیس و یرسینیا پستیس با راه اندازی مولتی پلکس پی سی آر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تشخیص همزمان سه باکتری سالمونلا تیفی، باسیلوس آنتراسیس و یرسینیا پستیس با راه اندازی مولتی پلکس پی سی آر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخیص
مقاله باسیلوس آنتراسیس
مقاله سالمونلا تیفی
مقاله یرسینیا پستیس
مقاله مولتی پلکس پی سی آر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فروشانی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عیدی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سه باکتری سالمونلا تیفی، باسیلوس آنتراسیس و یرسینیا پستیس از پاتوژن های واقعی برای انسان محسوب می شوند و تشخیص به موقع و زود هنگام آن ها حائز اهمیت بسیاری است. سالمونلا تیفی باعث بیماری حصبه، باسیلوس آنتراسیس باعث سیاه زخم و یرسینیا پستیس سبب بیماری طاعون می شود. این سه نوع باکتری به عنوان عوامل بیولوژیک نظامی نیز استفاده می گردد. روش های کلاسیک تشخیص این باکتری ها طولانی و پیچیده است. مطالعه حاضر ارایه یک روش تشخیصی مولکولی جدید و سریع برای تشخیص همزمان این سه باکتری در یک واکنش مولتی پلکس پی سی آر می باشد.
روش بررسی: واکنش زنجیره ایی پلی مراز Polymerase Chain Reaction, PCR)) برروی ژن های ویرولانس invA,hp سالمونلا تیفی، Pa,chr باسیلوس آنتراسیس و pla یرسینیا پستیس به صورت یونی پلکس و مولتی پلکس پی سی آر طراحی و انجام شد. DNA ژنومی از سایر باکتری ها جهت بررسی ویژگی پرایمر و آزمایش PCR استفاده شد. جهت بررسی حساسیت واکنش از دو روش شمارش کلنی و رقت ژنوم استفاده شد.
یافته ها: بررسی این روش با سویه های استاندارد مشخص نمود که پرایمرها اختصاصی است و محصولات با اندازه مورد نظر تولید گردید. بررسی حساسیت روش نشان داد که این روش قادر است ۱ تا ۱۰ کپی ژنوم و یا ۱ تا ۱۰ واحد کلنی برای هر کدام از این باکتری ها به طور اختصاصی تشخیص دهد. برای تایید محصولات ایجاد شده در PCR تمام قطعات به جز محصول ۱۰۸۳bp باسیل آنتراکس تعیین ترادف شدند و آنتراکس با پرایمر ۱۲۵ برش آنزیمی تایید گردید.
نتیجه گیری: براساس این مطالعه روش طراحی شده ابزاری دقیق، سریع و کم هزینه برای جستجو و تشخیص این باکتری ها از سایر باکتری های هم خانواده و تشخیص سریع این سه عامل در نمونه های مختلف و جستجو و تشخیص این باکتری ها را در موارد بیوتروریستی فراهم می کند.