مقاله تشخیص میکرومتاستاز کارسینومای سلول کلیوی توسط مارکر CA9 با استفاده از روش Real-Time RT PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تشخیص میکرومتاستاز کارسینومای سلول کلیوی توسط مارکر CA9 با استفاده از روش Real-Time RT PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سلول کلیوی
مقاله میکرومتاستاز
مقاله کربنیک انهیدراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باجلان بابک
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پروین محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ذکی دیزجی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: علی مقدم کامران
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری سیدحمیداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به سرطان کلیه حتی پس از خارج نمودن کامل کلیه (رادیکال نفرکتومی) دچار متاستاز می شوند. بنابراین یافتن راهی برای تشخیص شروع متاستاز بسیار ارزشمند می باشد. در تحقیق حاضر، امکان تشخیص میکرومتاستاز سرطان کلیه با استفاده از نشانگر (CA9) مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، از ۳۰ بیمار مبتلا به سرطان کلیه که به بیمارستان دکتر لبافی نژاد مراجعه نموده بودند، به صورت غیرتصادفی در دسترس خونگیری به عمل آمد. اطلاعات مربوط به درجه و مرحله تومور هر یک از بیماران از پاتولوژی دریافت گردید. از رده سلولی سرطان کلیه به نام ACHN به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. جهت بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن، درجه و مرحله تومور، از روش های آماری من ویتنی U و کروسکال والیس استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزار  SPSS 13تحلیل شدند.
یافته ها: از ۳۰ بیمار مورد مطالعه، در ۶ بیمار شاهد افزایش تعداد نسخه های ژن CA9 بودیم. از این ۶ بیمار، ۳ بیمار در Stage I،  2تا در Stage II و ۱ مورد در Stage III قرار داشتند. هم چنین پس از گذشت یک سال از نمونه گیری، پیگیری بیماران نشان داد که ۴ بیمار دچار متاستاز شده اند اما ارتباط معناداری بین تعداد نسخه های ژن با متاستاز یافت نگردید.
نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد ژن CA9 می تواند مارکر مناسبی جهت تشخیص میکرومتاستاز در خون بیماران مبتلا به سرطان سلول کلیه(RCC)  باشد. هم چنین امید است با پیگیری طولانی مدت بیماران مبتلا به سرطان در آینده امکان پیش بینی وقوع متاستاز توسط سنجش مارکر CA9 فراهم گردد.