مقاله تشخیص میکرومتاستاز با مارکر MUC2 در نمونه های خون و مغز استخوان بیماران سرطان پستان با روش Real -Time PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تشخیص میکرومتاستاز با مارکر MUC2 در نمونه های خون و مغز استخوان بیماران سرطان پستان با روش Real -Time PCR
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهای توموری
مقاله MUC2 ،RT-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خازن نگار
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: بویاجیان آنا
جناب آقای / سرکار خانم: مگردیچیان گوهر
جناب آقای / سرکار خانم: علی مقدم کامران
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری سیدحمیداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گسترش تومور از طریق سیستم گردش خون به اندامهای دورتر مهم ترین دلیل مرگ در بیماران سرطان پستان می باشد، در نتیجه نیاز فوری برای ایجاد روشهای حساس جهت تشخیص سلولهای توموری در خون محیطی Peripheral blood (PB) و مغز استخوان Bone marrow (BM) بیماران وجود دارد. هدف از این مطالعه تشخیص میکرومتاستاز با استفاده از مارکر MUC2 در این بیماران می باشد.
روش بررسی: این بررسی نمونه های PB‏ و BM،۵۰ بیمار پس از جراحی و قبل از درمان اولیه جمع آوری شد. از موسین (MUC2) 2 به عنوان تومور مارکر استفاده شد.Real-Time PCR  برای سنجش MUC2 با استفاده از سایبر گرین(SYBR Green)  انجام گرفت. ۲۰ نمونه PB از افراد سالم به عنوان کنترل جمع آوری گردید. از HPRT به عنوان ژن کنترل داخلی استفاده شد.
یافته ها: MUC2 در ۸ (%۱۶) نمونه های PB و BM افراد مبتلا تشخیص داده شد. در نمونه های کنترل MUC2 مثبت نبود. همچنین ارتباط مثبت بودن MUC2 با عود بیماری بررسی شد. در بیمارانی که عود در آنها مشاهده شده است درصد مثبت بودن این تومور مارکر نسبت به بیمارانی که عود در آنان گزارش نشده است بیشتر می باشد. بین مثبت بودن MUC2 و عود بیماری ارتباط معنی داری از نظر آماری در BM به دست آمد (P<0.05).
نتیجه گیری:. این مطالعه نشان داد که MUC2 می تواند به عنوان تومور مارکر مناسب جهت تشخیص میکرو متاستاز در مراحل اولیه بیماری و همچنین پیش بینی عود استفاده شود.