مقاله تشخیص مولکولی و ژنوتیپ روتاویروس های جدا شده از موارد گاستروانتریت حاد کودکان در کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تشخیص مولکولی و ژنوتیپ روتاویروس های جدا شده از موارد گاستروانتریت حاد کودکان در کرج
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتاویروس
مقاله ژنوتیپ
مقاله گاست روانتریت
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هرزندی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی پریا
جناب آقای / سرکار خانم: دزفولیان مهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: روتاویروس های گروه A انسانی شایع ترین عامل ویروسی اسهال شدید کودکان و نوزادان در سراسر جهان هستند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ژنوتیپ های دخیل در عفونت روتاویروسی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت در شهر کرج انجام شد.
مواد و روش ها: این بررسی مقطعی بر روی تعداد ۲۰۰ نمونه مدفوع کودکان زیر ۵ سال با درگیری گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر شهرستان کرج از مهر تا دی ماه ۱۳۹۰ انجام شد. میزان آلودگی به روتاویروس و نوع ژنوتیپ دخیل در موارد درگیری با روش Semi nested multiplex RT- PCR تعیین شد.
یافته ها: از ۲۰۰ نمونه مورد بررسی، ۲۷ نمونه (%۱۳٫۵) به روتاویروس آلوده بودند. فراوانی ژنوتیپ های مختلف عبارت بودند از: %۴۴ P[8]،%۱۵ G1 ،%۱۵ G9 ، %۸ G2،%۸ G4 ، %۸ G4G9، %۴ P[4] و %۴ P[6] P[8].
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها،P[8] ، G1 و G9 به عنوان ژنوتیپ های غالب بودند، ولی عدم تکثیر قطعات مربوط به پروتئین VP7 و نیز ژنوتیپ های مختلف در میزان قابل توجهی از نمونه های مثبت، لزوم استفاده از سایر پرایمرها و انجام بررسی های مولکولی بیش تر جهت انتخاب و طراحی پرایمرهای جدید را مطرح می کند.