مقاله تشخیص مولکولی میکروب کلامیدوفیلا پسیتاسی در تلفات و موارد مشکوک به عفونت با این عامل بیماری زا در طوطی سانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تشخیص مولکولی میکروب کلامیدوفیلا پسیتاسی در تلفات و موارد مشکوک به عفونت با این عامل بیماری زا در طوطی سانان شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلامیدوفیلا پسیتاسی
مقاله طوطی سانان
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت نژاد مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حق بین نظرپاک هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی نریمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میکروب کلامیدوفیلا یک ارگانیسم مشابه با باکتری های گرم منفی و داخل سلولی است که در خانواده کلامیدیاسه قرار دارد. در این خانواده گونه های مختلفی از کلامیدوفیلا قرار دارند که قادرند میزبان های خود را آلوده نمایند. گونه ایجاد کننده بیماری در پرندگان، کلامیدوفیلا پسیتاسی است که در انسان هم منجر به بروز بیماری می شود. انتقال بیماری از طریق تماس با پرندگان آلوده و خصوصا پرندگان خانواده طوطی سانان و یا ترشحات و وسائل آلوده می باشد. هدف کلی از این مطالعه، تشخیص مولکولی میکروب کلامیدوفیلا پسیتاسی در بین پرندگان خانواده طوطی سانان مشکوک به حضور کلامیدوفیلا پسیتاسی در آنها در شهر تهران و با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانه ای می باشد. در این بررسی سوآب مدفوعی از ۲۳ نمونه طوطی مشکوک به همراه سو آب کلواک از ۷ نمونه لاشه مشکوک به حضور کلامیدوفیلا پسیتاسی گرفته شد. نمونه ها تا زمان استخراج در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. روش استخراج DNA با استفاده از فیلترهای سیلیکا صورت گرفت و در ادامه با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانه ای و بر اساس ژن ۱۶S rRNA مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده شامل ۱۰ مورد مثبت از بین ۳۰ نمونه مورد بررسی بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، اهمیت آموزش افراد نگهداری کننده از طوطی در جهت حفظ سلامت حیوان و پیشگیری از ابتلای انسان مشخص می شود.