مقاله تشخیص معایب در اتصالات از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی دینامیک در چوب راش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۲۳۸ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: تشخیص معایب در اتصالات از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی دینامیک در چوب راش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتعاش خمشی
مقاله اتصال فارسی
مقاله اتصال انگشتی
مقاله مدول برشی دینامیک
مقاله ضریب همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهن ترابی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: روح نیا مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به بررسی امکان ردیابی نقص در اتصالات فارسی و انگشتی از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی دینامیک پرداخته شد. تعداد ۴۲ نمونه سالم و بدون عیب ظاهری مطابق با استاندارد بین المللی ISO شماره ۳۱۲۹ انتخاب و پس از ایجاد دو اتصال فارسی و انگشتی در سه سطح چسب گذاری شده و تحت آزمون ارتعاش آزاد خمشی در تیر دوسر آزاد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وجود نقص در هر دو اتصال سبب تغییر در مدول برشی دینامیک می گردد اما از روی تغییرات ایجاد شده بر روی این فاکتور نمی توان به میزان نقص پی برد. در صورتی که از طریق تغییرات ایجاد شده در ضریب همبستگی علاوه بر وجود نقص در دو اتصال مورد تحقیق، می توان میزان نقص را نیز پیش بینی نمود.