مقاله تشخیص عیوب چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (تکنیک توموگرافی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تشخیص عیوب چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (تکنیک توموگرافی)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج فراصوتی
مقاله نوئل
مقاله کندی و ضریب تضعیف
مقاله تماس مستقیم
مقاله توموگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی اسلام حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: نائلی شکوفا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی پارامترهای موج فراصوتی از نظیر کندی و تضعی ف در گونه نوئل و همچنین ردیابی عیوب (سوراخ مصنوعی) با استفاده از روش توموگرافی بوده است. بدین منظور تعداد دو پایه از این گونه، از جنگل های اجابیت واقع در منطقه کلاردشت در استان مازندران تهیه گردید. از هر پایه دیسک هایی به ضخامت ۱۵ سانتی متر در سه حالت با پوست، بدون پوست و دارای عیب (سوراخ مصنوعی) تهیه شد و برای اندازه گیری پارامترهای موج فراصوتی مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تکنیک اندازه گیری تماس مستقیم و فرکانس موج ۵۵ کیلوهرتز بود. نتایج نشان داد که با نزدیک شدن به مغز چوب، کندی موج و ضریب تضعیف افزایش پیدا می کند و با حرکت از مغز به سمت پوست چوب، کاهش در دو فاکتور یاد شده مشاهده می گردد. همچنین می توان با اندازه گیری فاکتور کندی به وجود عیب پی برد. در حالی که تاثیری از وجود پوست در این تصاویر دیده نشد، البته در تصاویری که با استفاده از فاکتور تضعیف گرفته شد وجود عیب و پوست قابل مشاهده بود.