سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهران قاسمی –
مجتبی وصال –

چکیده:

سازمان ها بطورفزاینده ای راه هایی را جهت افزایش بازگشت سرمایه از منابع تخصیص داده شده درفعالیت های زنجیره تامین کنندگان جستجو می کنند و همواره با دو انتخاب یکی بیشینه کردن خدمات ارایه شده و دومی کمینهکردن هزینه های درگیر درارایه دادن سطوح از قبل تعیین شده خدمت مواجه هستند امروزه مدیریت زنجیره تامین sCM درصنایع خودرو مورد توجه روزافزون قرارگرفته است یکی از مهمترین بخشهای sCM مدیریت لجستیک بوده و مدیریت موجودی نقش محوری درمدیریت لجستیک دارد دراین تحقیق طراحی یک مدل ریاضی برای مدیریت موجودی بوسیله برنامه ریزی با اهداف چندگانه تشریح شده است یافته مشخص این تحقیق دستیابی به یک مدل ریاضی چندتابع هدفی استکه ورودی آن میزان تقاضای سالیانه قطعه ظرفیت تولید تامین کننده نوع بسته بندی قطعه و … بوده و خروجی آن حجم تولید میزان سفارش میزان انبارش مورد نیاز برای هریک از شرکا درانبارهای میانی میزان زمان بندی بچهای ارسالی از شرکا و … می باشد که درآن به کاهش هزینه های حمل و نقل بهینه نمودن تعداددفعات ارسال محموله از سوی تامین کنندگان و کاهش تعدد دریافت محموله درشرکت مادر پرداخته می شود.