سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی تدین – مهندسان مشاوربهراد
محمد بیدی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
مهدی دوستی –
اکرم شاهقلیان – مهندسان مشاور بهراد

چکیده:

سطح بالای تلفات شبکه برق درایران خصوصا دربخش توزیع اهمیت تعیین سهم تلفات هریک ازعوامل ایجاد کننده آن را به منظور تحلیل شبکه و شناسایی نقاط ضعف و نیز به منظور ارایه طرح مناسب و اقتصاید ازاهمیت بالایی برخوردار ساخته است دراین مقاله روشی جدید جهت تعیین سهم مولفه های فنی مختلف موثربرتلفات شبکه فشارضعیف ارایه شده و نتایج اجرای آن برشبکه فشارضعیف برق شهر تالش ازطریق مقایسه وضعیت موجود شبکه و بهینه سازی شده آن نشان داده شده است ودرنهایت با تحلیل اقتصادی طرح های بهینه سازی مربوط به هرمولفه اولویت اجرای آنهاب ه لحاظ چگونگی بازگشت سرمایه تعیینه شده است.