سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا نیک روز – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، کارشناس ارشد پرستاری گروه
مصطفی بیژنی –
شهناز کریمی –

چکیده:

در حال حاضر با توجه به افزایش کمیت در پذیرش دانشجویان ، توجه به کیفیت آموزش نیز ضرورت دارد.روانشناسان معتقدند شرایط یادگیری باید چنان سازمان دهی شود که هر فراگیر بر اساس تواناییهای خود به فعالیت و یادگیری بپردازد.این مطالعه مروری با واژه های مشخص شده در سایت های معتبر علمی جهاد دانشگاهی و کتاب خانه بین المللی آمریکا در فاصله زمانی نامحدود انجام شده است.با توجه به بررسی مطالعات هر گونه روش آموزشی که در طی آن مدرس و فراگیر در مقابل هم نباشند آموزش مجازی است.مطالعه ای توسط چوکس و همکارانش ۲۰۱۰ با هدف بررسی توسعه شبیه سازی بافت نرم ، برای سوچر کردن نشان داد نمونه اولیه قادر به شبیه سازی برای شبیه سازی انعطاف پذیری سوچور به منظور تسهیل برش و آزمایش در بسته شدن زخم می باشد.در مطالعه آذر ۲۰۰۵ به منظور ارزیابی مشاعدات دانش آموز در یک سی دی چند رسانه ای رام (کبدی) نشان دارد.ابزار مورد استفاده در ارزیابی برنامه معنی دار و مفید برای یادگیری است.مطالعه باکسین ۲۰۰۹ به منظور بررسی تاثیر ابزارهای دیسک فشرده مواد ضد انعقاد در ۶ مبحث نشان داد تغییرات در دانش و میزان پذیرش پروتکل بعد از گذشت ۷ ماه تفاوت قابل ملاحظه ای داشت.در نهایت اینکه ابزارهای رایانه دانشجویان را به سوی خود آموزی ، خود فعالی، تعمیق درک و فهم و پرورش استعداد و خلاقیت رهنمود می سازد.راحتی و دسترسی آسان به محتوای آموزشی از طریق روش رایانه ای منجر به افزایش توانایی یادگیری در فراگیران می شود.