سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم ملکی فارمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان،
احسان فارسی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان،

چکیده:

امروزه تجارى سازى در فرآیند نوآورى تکنولوژیکى یکی از ارکان مهم به حساب می آید و با وجودآن که این موضوع از سوی محققان و صاحبنظران مورد پذیرش قرار گرفته است و نیز اینکه تعداد زیادیاز تحقیقات از نظر فنی موفق بوده اند شواهد متعدد حاکى از آن است که تنها در صد اندکى از آنها در زمینه تجارى سازى به موفقیت دست یافته اند که این امر نشان دهنده پیچیدگى فرآیند تجارى سازى است.از دیگر سو سازمان ها وشیوه های تسهیل تجاری سازی که در این مقاله تسهیل کننده تجاری سازی نامیده می شود خود متولد شرایط مطلوب تجاری سازی در زمان رونق کسب وکار در طولانی مدت هستند که حافظ وتقویت کننده جهش اقتصادی می باشند. تسهیل کننده تجاری سازی به نوبه خود سبب ایجاد ورشد فرایند های پویا در یک اقتصاد سرمایه داری می شوند و رشد آنها جزء مهمی از احیای دوره کارآفرینیاست و همچنان که سازمان ها وشیوه های تسهیل گر تجاری سازی روبه تکامل است حوزه کارآفرینی وسرعت رشد اقتصادی و تولید در جوامع نیز تسریع خواهد یافت.در این مقاله هدف بررسی شیوه های تسهیل کننده تجاری سازی واتخاذ مدل و شیوه ای مطلوب جهت حمایت از کار وسرمایه گذاری در کشور ایران می باشد.