سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد یزدان پناه – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان
صادق سلیمانی – عضوهیأت علمیگروه مهندسیکامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان
یاسر سلیمانی – دانشجوی حسابداری دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

بودجه مهمترین عامل برنامهریزی برای مدیریت هر سازمان به شمار میآید. بودجه به عنوان شرح صورت وضعیت وپیشبینی درآمدها و هزینهها برای یک دوره، مدیر را در کنترل و سلامت مالی سازمان کمک میکند. بودجه واعتبارات سازمان باید در مرحله اجرایی به طور صحیح قابلیت انعطاف داشته باشد. به صورتی که نیازهای کاملا فوری و ضروری را بتوان موقتاً یا دایماً جانشین یک یا دو فقره از مخارج دیگر کرد. در این مقاله سیستمی که فرایند بودجهبندی را به صورت الکترونیکی و تحت وب و خودکار انجام میدهد معرفی میشود و ویژگیهای کلی و امکانات آن بررسی خواهدشد. همچنین چگونگی عملکرد سیستم و مزایا و برتری آن نسبت به سیستمهای قدیمی بودجهبندی مورد بحث قرار میگیرد. همچنین به دشواریها و تبعات منفی چنین سیستمی نیز اشاره میشود