سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید ناصریان اصل – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان – باشگاه پژوهشگران

چکیده:

ظهور فناورى هاى ویژه و پویا، تغییرات زیادى در شیوه هاى اکتشاف نفت ایجاد شده است. اکتشاف و بهر هبردارى از منابع نفت و گاز، در ابتدا به روش جست وجوى شواهد سطحى این منابع زیرزمینى انجام مى شد. این جست وجو شامل پیگیرى رخنه هاى نفت یا گاز بود کهاز زمین به بیرون نفوذ کرده بود. به دلیل این که مقدار کمى از ذخایر نفت و گاز طبیعى به سطح زمین نفوذ می کنند، خوشبختانه فناوری نانو این ظرفیت و پ انسیل را ایجاد کرده است که تغییرات متحول کننده ای را در حوز ههای مختلف نفت و گاز نظیر اکتشاف،حفاری،ازدیاد برداشت و پالایش و پخش، به وجود آورد. به کمک مواد نانوساختار می توان تجهیزات سبک تر، دقی قتر، مطمئ نتر و بادوام تر را که در صنایع نفت و گاز کاربرد دارند، تولید کرد و به کار گرفت.این تکنولوژی به جدایش مؤثرتر نفت و آب کمک میکند. در این پژوهش به [ بررسی جز به جزء این تکنولوژی در تسهیل استخراج نفت می پردازیم . [ ۱ و ۲و ۵