سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شیما قاسم پور – کارشناس کنترل پروژه شرکت قطارهای مسافری رجاء
حامد گرگانی – کارشناس شرکت آسیا واگن ریل

چکیده:

معلولیت ها و ناتوانایی های جسمی یکی ا زواقعیتهای موجود درهر جامعه می باشد که اقشار مختلفی را با توجه به شرایط خاص مانند جنگ بلایای طبیعی کهولت سن و .. دربرمیگیرد سازگارگردن محیطهای شهری و وسایل حمل و نقل با وضعیت خاص معلولین به عنوان یک وظیفه مهم بردوش جامعه قرار دارد طراحان محیط شهری و سیستمهای حمل و نقل باید با توجه به استانداردهای موجود برای هریک از این محیطها امکانات خاصی را برای این افرادطراحی کنند این امکانات باید به گونه ای باشد که که زندگی روزمره را تسهیل کرده و مشارکت آنان را درفعالیت های اجتماعی افزایش دهد و وابستگی آنها به دیگران حداقل برساند تا بتوان این گروه را نیز به اقشار فعال جامعه افزود دراین مقاله تجهیزات نوینی که درسراسر دنیا برای استفاده راحت معلولین از وسایل نقلیه ریلی بکارمیر ود معرفی شده و راه کارهایی برای حل مشکل این قشر نه چندان کم تعداد جامعه ارایه شده است.