سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بن سعید – رئیس قسمت عملیات اجرایی طرحهای شمال اهواز

چکیده:

خاک از جمله مصالحی است که غالبا به اسانی در دسترس بوده و به منظور کاهش هزینه های عمرانی و اجرایی موردتوجه بوده است که بدلیل ضعف مقاومت کششی و افزایش پایداری مکانیکی آن از مصالح ژئوسنتتیک و دیگر فراورده های آنجهت جبران محدودیتهای خاک می توان بهره جست از جمله این فراورده ها ژئوگرید یا تسمه پلیمری می باشد که با استفاده از بلوک نما و مصالح زهکشی بعنوان مجموعه ای درخور توجه جهت تحقق این هدف بکار می رود دراین مقاله انواع ژئوگرید ها و نحوه طراحی نصب و اتصال آنها بعنوان المان مسلح کننده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.