سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی رفیعی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بهبود مشخصاتفنی و رفتار خاکهای رسی روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از انها تثبیت با آهک و دیگری تسلیح خاک با عناصر دارای مقاومت کششی بالا نظیر ژئوگریدها است این روشها بصورت مجزا توسط محققین متعددی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته است باتوجه به اینکه تثبیت خاک با آهک موجب افزایش تردی خاک می گردد لذا به منظور رفع این مشکل درتحقیق حاضر تثبیت خاک با آهک و تسلیح همزمان با لایه های ژئوگرید مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور نمونه های رسی با مقادیر ۱و۳و۵و۷ درصد آهک تثبیت و توسط دو آرایش مختلف ژئوگرید یک لایه افقی دروسط ارتفاع نمونه و دو لایه افقی درفواصل یکسان از بالا و پایین نمونه تسلیح و پس از عمل آوری تحت دمای ۳۵ درجه سانتیگراد برای زمانهای ۱و۷و۱۴و۳۰ روز تحت آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده قرارگرفته اند.