مقاله تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق انگلیس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۲۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق انگلیس)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبیع مختلف الاجزا
مقاله خیار تبعض صفقه
مقاله مبیع متساوی الاجزا
مقاله بیشتر بودن مبیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری آق مشهدی فخرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: علاء مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سوال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.