سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن قاسمیان – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر تهران ص پ ۱۴۱۱۵-۱۱۱
آرش عندلیب –

چکیده:

فشرده سازی فرکتالی تصویر یکی از روش های مناسب کد کردن تصویر است . در این مقاله راهکاری برای بهبو د این روش ارایه می شو د . برای کد کردن فرکتالی تصویر باید به دنبال شباهت های موجود در مقیاس های مختلف تصویر بود؛ این عمل از نظر محاسباتی فرآیندی پیچیده و وقتگیر است . ما یک الگوریتم سریع کد کردن مبتنی بر نمایش هرمی تصویر ارایه می دهیم که پیچیدگی فرآیند کدینگ ر ا کاهش می دهد . در این الگوریتم بجای جستجوی بیشترین شباهت در تصویر اصلی از لایه های بالاتر ساختار هرمی آن تصویر (که دارای جزئیات کمتری اس ت ) استفاده می گردد . بدین ترتیب زمان لازم برای کد کردن تصویر بسیار کم می شو د . در حالیکه کیفیت کدینگ خیلی کاهش پیدا نمی کند . در ادامه مقادیر آستانه را برای پیاده سازی چنین الگوریتمی بدست می آوریم. بدین ترتیب می توان دریافت که در هر لایه از هرم تصویر آستانه تطابق در چه حدی است. نتایج نشان می دهد که هرچه در هرم تصویر بالاتر برویم، کیفیت کدینگ کمی کاهش می یابد و در عوض از پیچیدگی بشدت کاسته می شود