سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی شیرمحمدی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فرزین یعقوبی –
نجمه بختیاری –

چکیده:

اینک که در دنیای مجازی عناصر احساسی چندرسانهای بیشترین تاثیر و نقش را در ارائه مطالب دارند. پژوهشگران میکوشند تا همواره با امکانات و تکنولوژیهای موجود ابزارهای نرمافزاری را طراحی کنند که در زمان کمتر و با مدیریت بهتر طراحان را به اهداف نهایی برساند. طراحی و ساخت پروژهها با کمک پلاگینهای جدید در نرم افزارهای قدرتمندی همچون مایا میتواند با صرفهجویی در وقت طراحان مدت زمان طراحی و در نهایت هزینه تمام شده را به طور چشمگیری کاهش دهد. در این مقاله پلاگینی با عنوانCreate Dummy برای مایا طراحی، پیادهسازی وآزمایش شد. که در نهایت قادر است مدیریت کامل و جامعی را با سرعت بالا رویAttribute ها داشته باشد و به طور ویژه بتواند تنها با یک کلیک به استخوان مورد نظر، یک بدن اولیه یا یکskin اولیه بدهد و با استفاده از اینskin شخصیت را انیمیت کرده و نتایج مورد نظر را از آن برداشت نماید.